STUDNIE JAKUBA

studniarstwo - odwierty geologiczne


własne ujęcie wody

Niektórzy właściciele często decydują się na budowę studni mimo podłączenia do wodociągu. Ważnym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Drugim atutem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę. Trzecim powodem jest brak opłat za pobraną wodę

dobór studni

Dobór odpowiedniej studni zależy od kilku czynników, okazuje się że istnieje kilka rodzajów studni (odwiertów), w zależności od potrzeb do jakich będzie wykorzystywane przyszłe ujęcie wody. Zachęcamy do zapoznania się ze stosowanymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

prawo wodne

Obecnie przepisy prawne umożliwiają właścicielowi gruntu na wykonanie studni o głębokości nie przekraczającej 30m i pobór wody nie przekraczający 5 m3 / dobę lub 0.5 m3/godz. bez zezwolenia. Ponadnormatywne pozyskiwanie wody z ziemi wymaga uzgodnień, o czym można przeczytać w prawie wodnym.