STUDNIE JAKUBA

studniarstwo - odwierty geologiczne

studnie abisyńskie

Czasami Klienci zamawiają wykonanie najprostrzych studni abisyńskich ze względu na płytkie wody gruntowe. Mówią, że woda jest na 2-3 metrach, jednak Jak się później okazuje warstwa ta często jest mało wydajna i trzeba wiercić głębszą studnię. Po przewierceniu się przez warstwę nieprzepuszczlnych glin i dotarciu do odpowiedniej warstwy wodonośnej, studnia musi mieć 18-20 metrów zamiast spodziewanych 8-10. Dodatkowo, prawa fizyki i wynikające z tego ograniczenia powierzchniowych pomp wody wykluczają wykorzystanie zestawów hydroforowych do zassania wody z tej głębokości. W takich przypadkach zaczynamy wiercić studnię głębinową.
Z reguły wiercone studnie abisyńskie mają maksymalnie do 30 metrów głębokości i nie nie ma tu znaczenia głębokość warstwy wodonośnej w której umieszczony jest filtr, ale finalna głębokość na której ustabilizuje się lustro wody w studni, a to nie powinno być głębiej niż 7-8 metrów. Do pompowania wody ze studni abisyńskiej używa się pomp samozasysających.

Kiedy zlecić wiercenie studni abisyńskiej?

Wyboru pomiędzy studnią głębinową a studnią abisyńską należy dokonać uwzględniając głębokość zwierciadła wody, oczekiwaną wydajność pompy czerpiącej wodę i przewidywaną jakość pozyskiwanej wody. Studnie abisyńskie sa wąskorurowe i czerpią wodę z najpłyciej położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja hydroforów stosowanych przy pobieraniu wody z wywierconej studni wyklucza zassanie wody z głębokości większej niż 8 metrów.

studnie głębinowe

Teoretycznie maksymalna głębokość studni głębinowej jest nieskończona - zwykle wierci się je na głębokość do 30 metrów.

Studnie głębinowe wykonuje się umieszczając w otworze studziennym atestowane plastikowe rury osłonowe zakończone filtrem z rurą podfiltrową. Te zaś umieszcza się w warstwie wodonośnej. W rurach osłonowych umieszczana jest pompa głębinowa, która musi być tak usytuowana, aby była stale pod powierzchnią lustra wody, ponieważ woda przepływając przez pompę stanowi czynnik chłodniczy dla silnika pompy. Gdy wody zabraknie, a pompa nie będzie mieć zabezpieczenia termicznego może dojść do jej uszkodzenia. Studnie głębinowe mają większą średnicę niż studnie abisyńskie, bo we wnętrzu studni znajduje się pompa głębinowa. Pompa głębinowa może być w każdej chwili wyjęta ze studni i zamieniona na inną. Generalnie studnie głębinowe mają większą wydajność od abisyńskich.

Kiedy zlecić wiercenie studni głębinowej?

Studnie głębinowe wykonywane są, gdy zwierciadło wody jest głęboko i nie jest możliwe wydobycie wody przy użyciu pompy ssąco-tłoczącej (studnia abisyńska). Generalnie im głębiej woda jest w gruncie i przejdzie przez więcej warstw filtracyjnych to jest ona czystsza. Kolejnym powodem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę.

studnia do pompy ciepła

Technicznie stosowane są także dwa rozwiązania studzienne, dwu lub jedno otworowe. Pierwszy rodzaj pobiera ciepło z wody czerpanej z pierwszej studni, a wykorzystaną schłodzoną wodę odprowadza do drugiej studni zrzutowej, W drugim zaś przypadku jedna studnia służy jako źródło i zrzutnia z tym, że w takim kolektorze czynnikiem krążącym nie jest woda studzienna lecz solanka lub glikol jak ma to miejsce w kolektorach poziomych, a to pozwala na zastosowanie tego rozwiązania nawet tam gdzie "nie ma" wody podziemnej. Niekiedy stosuje się zwielokrotnienie kolektorów dla zaopatrzenia w ciepło większego obiektu. Odwierty dla tego przeznaczenia mają głębokość z reguły przekraczającą 50m i średnicę do 150mm. Po wykonaniu odwiertu, umieszczane są tam rury, a przestrzeń pomiędzy kolektorem a odwiertem wypełniana jest masą ciepłoprzewodzącą dla polepszenia właściwości cieplnych kolektora geotermalnego.
W zakresie naszych prac leży wykonanie prac wiertniczych i studniarskich, po wcześniejszym uzgodnieniu oferujemy także możliwość wykonania instalacji cieplnej.

odwierty geologiczne

Jesteśmy przygotowani i doświadczeni w robotach polegających na odwiertach geologicznych. Prowadzimy roboty w całym kraju. Oferta na odwierty geologiczne jest przygotowywana pod konkretne zamówienie.

Opracował: mgr inż. Jakub Niczyporuk, Biała Podlaska, 11.02.2012