STUDNIE JAKUBA

studniarstwo - odwierty geologiczne

woda za grosze

W większości przypadków decyzja o wierceniu studni ma podłoże ekonomiczne. W przypadku firm i gospodarstw rolnych studnia pozwala na olbrzymie oszczędności z tytułu opłat za pobieraną wodę, a w przypadku osób indywidualnych stanowi tańszą alternatywę wobec kosztów związanych z podłączeniem do sieci wodociągowej (pozwolenie, projekt, mapy, geodeci, głębokie roboty ziemne niejednokrotnie wymagające kosztownego przewiertu pod jezdnią, prace instalacyjne, specjalne zasuwy, wodomierze i ich okresowa legalizacja). Koszty późniejszej eksploatacji studni to tylko energia elektryczna do napędu pompy.

Woda jest potrzebna do rozpoczęcia robót budowlanych. Po zakończeniu budowy, istniejącą studnię możemy i powinniśmy nadal eksploatować ze względu na proces samooczyszczania się studni będącej w ciągłym użytkowaniu. Studnie nieużywane przez dłuższy czas wymagają oczyszczenia przez pompowanie znacznych ilości wody, podobnie jak ma to miejsce podczas pierwszego uruchomienia. Studnia powinna nadal służyć chociażby do celów nawadniania trawnika czy ogrodu.

Niektórzy właściciele często decydują się na budowę studni mimo podłączenia do wodociągu.

Ważnym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni.

Drugim atutem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę.

Trzecim powodem jest brak opłat za pobraną wodę.

Woda ze studni jest wykorzystywana do podlewania ogrodu, trawnika, lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieku), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy, co jest przynajmniej 20-krotną oszczędnością w stosunku do wody z wodociągu.

mgr inż. Jakub Niczyporuk, Biała Podlaska, 11.02.2012